Jdi na obsah Jdi na menu
 


Současný sbor

16. 6. 2009
Sbor dobrovolných hasičů současnosti
     Členská základna má v roce 2009 celkem 30 členů, z toho 6 žen a 24 mužů. Na poslední výroční schůzi v lednu 2009 bylo přijato 7 nových členů. Příslibem pro sbor do budoucna je mladé družstvo žen, které si počíná velmi úspěšně v soutěžích požárního sportu a vytváří zdravou konkurenci neméně dobrému družstvu mužů.
    V posledním letech proběhla výrazná modernizace výstroje a výzbroje. Za výrazné podpory Obce Městečko Trnávka byla v roce 2004 pro sbor zakoupena použitá PPS 12 i s přívěsem. K této soupravě bylo nutno zakoupit kompletní sací i výtlačné vedení a provést odstranění nedostatků na delší dobu nepoužívaném čerpadle. Soutěžnímu družstvu mužů byly zakoupeny nové pracovní stejnokroje. Pro případ nasazení má tedy sbor v současné době k dispozici dvě funkční čerpadla (PPS 8 a PPS 12) s přívěsy a s kompletním sacím i výtlačným vedením u obou souprav.
    Sbor s podporou Obce Městečko Trnávka dlouhodobě udržuje obecní objekty - bývalou školu s klubovnou, požární zbrojnici a celý areál výletiště. Od druhé poloviny roku 2005 probíhá rekonstrukce vnitřních prostor bývalé školy svépomocnou činností sboru. V letním období o prázdninách bývají pravidelně uspořádány taneční zábava „Vítání prázdnin“ a na konci srpna „Hasičské odpoledne – loučení s prázdninami“. V samém závěru roku je již několik let pořádán „Silvestrovský pochod“.
    Partnerství mezi hasičskými sbory obou obcí Bohdalov úspěšně pokračuje a v uplynulých třech letech došlo k několika vzájemným návštěvám při soutěžích, oslavách a společenských akcích. Setkání vždy probíhají v přátelské atmosféře a je oboustranný zájem ve spolupráci pokračovat.

Složení výboru

Skřebský Mojmír          starosta
Miroslav Nerušil ml.     velitel
Bc. Jitka Skřebská       jednatel
Nerušil Petr                 hospodář
 
 
 
 

Náhledy fotografií ze složky Bohdalov